Posty

Co jest regulowane przez prawo autorskie?

Obraz
Za przedmiot prawa autorskiego uznawany jest każdy przejaw twórczej działalności, która przyjmuje jakąkolwiek postać i posiada indywidualny charakter. Jednocześnie nie ma znaczenia jego rzeczywista wartość, sposób wyrażenia czy też faktyczne przeznaczenie.

Czym jest prawo autorskie?


Pod prawo autorskie podlegają wszelkie utwory wyrażane przy pomocy słów, znaków graficznych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych, audiowizualnych, matematycznych czy scenicznych. Ochroną obejmuje się sposoby prezentowania ich w jakiejkolwiek twórczej formie. Utwór obejmowany jest prawem autorskim w momencie, kiedy zostanie oddany do odbioru publicznego. Dotyczy to również utworów, które nie zostały ukończone.

Co reguluje majątkowe prawo autorskie?

Majątkowe prawa autorskie są regulowane poprzez art. 17 ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Zgodnie z prawem mają one charakter zbywalny, np. poprzez darowiznę lub sprzedaż, a także mogą być dziedziczone. W świetle prawa twórca ut…

Co to jest prawo lokalne?

Obraz
W Polsce obowiązuje zasada konstytucyjności, oznacza to, że wszystkie akty prawne wydawane przez organy ustawodawcze i wykonawcze muszą być zgodne z konstytucją.

Prawo lokalne


Hierarchiczność to druga z zasad dotyczących stanowienia prawa. Zgodnie z nią akty niższego rzędu muszą być zgodne z aktami rzędu wyższego i wreszcie z konstytucją. Najniżej w tej hierarchii znajdują się akty prawa miejscowego.

Prawo lokalne, nazywane prawem miejscowym stanowione jest przez organy samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla, rady gmin, powiatów, sejmiki wojewódzkie. Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym mogą wydawać wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powiatów. Prawo miejscowe dotyczy mieszkańców gminy, powiatu lub województwa, ale muszą się stosować do niego także osoby z zewnątrz przebywające na ich terenie. Nad prawidłowością podejmowanych uchwał czuwa wojewoda.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym podejmują uchwały dotyczące:
majątku samorządu …

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Po rozwodzie rodziców dziecko zwykle trafia pod opiekę jedynie jednego z nich. W takiej sytuacji rodzic, który samotnie wychowuje dziecko może starać się o alimenty na syna lub córkę od drugiego rodzica. Jak uzyskać alimenty na dziecko?


Pozew o alimenty


Aby uzyskać alimenty należy przede wszystkim złożyć stosowny pozew do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Warto także dołączyć do niego wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Dzięki takiemu rozwiązaniu drugi rodzic jest zobowiązany wypłacać określoną przez sąd kwotę na rzecz dziecka przez cały okres trwania procesu alimentacyjnego. Do pozwu o alimenty należy dołączyć skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa lub wyroku o ustaleniu ojcostwa oraz zaświadczenie o dochodach. Konieczne będą również wszystkie dokumenty, które zaświadczają o kosztach utrzymania dziecka lub źródłach dochodu ukrytych przez drugiego rodzica.


Kwota alimentów


Kwota alimentów, która zostanie zasądzona jes…

Czy praca adwokata może być wykonywana z pasją?

Studia prawnicze wciąż uznawane są za jedne z najbardziej wymagających. Ich ukończenie nie wystarczy jednak, żeby pełnić rolę adwokata. Po uzyskaniu dyplomu kandydat musi odbyć kilkuletnią aplikację i zdać egzamin uprawniający go do prowadzenia kancelarii adwokackiej. Od tej pory ma prawo nazywać się adwokatem – to prestiżowy i dobrze płatny, ale też trudny zawód. Czy można wykonywać go z pasją?


Jak połączyć hobby z pracą w zawodzie adwokata

Choć nie brakuje osób, które decydują się na studia prawnicze tylko ze względu na ich prestiż, wielu studentów prawa, na uniwersytecie odkrywa swoją prawdziwą pasję. Prawo to fascynująca dziedzina, która stale ewoluuje i wymaga od od kandydata na dobrego prawnika ciągłego doszkalania się. Osoba decydująca się na pracę adwokata, zmierzy się w swojej karierze z wieloma trudnymi problemami, może zdarzyć się nawet, że sprawa, w której będzie występować, będzie precedensem na skalę krajową czy światową. Adwokat, dla którego praca to pasja, …